Toiminta

PIETARI WALDIN KILTA PRO RY:N
TOIMINTASUUNNITELMA 2016

YLEISTÄ

Pietari Waldin Kilta Pro ry (jatkossa yhdistys) on Ammattiliitto Pro ry:n (jatkossa Pro) jäsenyhdistys. Kuulumme Pron kautta Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:een (jatkossa STTK). Prossa olemme ICT- ja viestintäsektorissa ja kuulumme Turun alue-keskukseen. Turun alue-keskuksessa on n. 20 yhdistystä.
Vaikeassa työllisyystilanteessa pyrimme auttamaan jäseniämme kaikissa ammattiyhdistysasioissa. Työllisyystilanne on erittäin heikko johtuen alan yleisestä tilanteessa; painot vähentävät henkilökuntaa ja yt-menettelyt ovat lähes jokapäiväisiä. Vaikeasta tilanteesta huolimatta haluamme toiminnallamme tukea jäseniemme hyvinvointia.

HALLINTO

Hallitus Hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa valittava puheenjohtaja ja 4–10 muuta jäsentä. Hallitus kokoontuu toimikauden aikana tarvittaessa. Lisäksi voidaan asioiden niin vaatiessa pitää puhelin/sähköpostikokouksia.

Tiedotusvastaavat Hallitus valitsee keskuudestaan henkilöt, jotka vastaavat Proplus-sivuston kautta ja sähköpostitse tapahtuvasta tiedottamisesta sekä jäsentiedotteen toimittamisesta.

Edunvalvontavastaava Hallitus valitsee keskuudestaan edunvalvontavastaavan, joka vastaa edunvalvonnan suunnittelusta ja siihen liittyvistä tilaisuuksista.

Toiminnantarkastajat Vuosikokous valitsee yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa.

Lomaosakeisäntä Hallituksen valitsema lomaosakeisäntä vastaa yhdistyksen lomaosakkeiden vuokrauksesta ja kunnossapidosta.

Kunniapuheenjohtaja Kaino Ahlroos

Ulkopuolisiin toimielimiin valitut yhdistyksen jäsenet

Mediaunioni MDU ry:n (jatkossa MDU) hallitus
Jorma Suomi jatkaa vuoden 2016 yhdistyskokoukseen asti.
Jukka Rautavaara alkaen 18.4.2015 vuoden 2017 yhdistyskokoukseen asti.
Ari Rantanen alkaen 18.4.2015 vuoden 2018 yhdistyskokoukseen asti.

Pron viestintäalan teknisten toimihenkilöiden sopimusalaneuvottelukunta
Jari Louhi, toimikausi 1.1.2012–31.12.2016

Turun ammatti-instituutin painoviestintäalan ammatillinen neuvottelukunta
Ari Rantanen, toimikausi 1.1.2013–31.12.2016

Opetushallituksen viestintäalan koulutustoimikunta
Teppo Kosonen (Mikko Honkasen varajäsen), toimikausi 1.1.2014–31.12.2016.


YHDISTYKSEN VARSINAINEN KOKOUS

Vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 13 §:n mukaan vuosikokoukselle kuuluvat asiat. Kokoukseen kutsutaan Pron edustaja.


MUUT KOKOUKSET

Pron yhdistys- ja jäsentapaamisiin osallistuu hallituksen edustaja. Jäseniä innostetaan osallistumaan STTK:n järjestämiin kokouksiin ja infotilaisuuksiin.
Kiinteistö Oy Saaristolaisairiston yhtiökokouksessa ja KOY:n muissa yleisissä kokouksissa lomaosakeisäntä edustaa yhdistystä.


JÄSENYYDET JA JÄSENMAKSUT

Pro ei peri jäsenmaksua yhdistykseltä. Henkilöjäsenmaksun päättää Pron edustajiston syyskokous. Jäsenmaksu määräytyy ennakkoperinnän alaisen palkkatulon perusteella. Jäsenmaksulla voi olla enimmäis- tai vähimmäismäärä. Edustajisto päättää, mikä osuus perittävästä jäsenmaksusta palautetaan jäsenyhdistyksen käyttöön. Jäsenmaksu sisältää myös Työttömyyskassa Pron työttömyyskassamaksun, jonka Finanssivalvonta vuosittain vahvistaa työttömyyskassan esityksen pohjalta.
MDU tilittää yhdistyskokouksensa päätöksellä yhdistykselle toiminta-avustuksen.
Yhdistys ei peri omaa jäsenmaksua.


TALOUS

Yhdistyksellä on Turun Seudun Osuuspankissa OP-Tuottohakuinen A-yhdistelmärahasto ja käyttötili.
Yhdistys ei sijoita ns. riskisijoituksiin, vaan turvaa olemassa olevat varat maltillisella sijoittamisella.


VAKUUTUKSET

If Vahinkovakuutusyhtiö on Kiinteistö Oy Saaristolaisairiston mökin irtaimiston vakuuttaja. Kiinteistö Oy Alppihimoksen mökin irtaimisto ja Kiinteistö Oy Sirkan Raition mökin irtaimisto on vakuutettu Keskinäinen Vakuutusyhtiö Lähi Tapiolassa ja Kiinteistö Oy Lomailevin mökin irtaimisto Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turvassa.
Pron jäsenyyteen kuuluva matkustaja- ja vapaa-ajan tapaturmavakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa. Vakuutuksen piiriin kuuluvat myös jäsenen mukana matkustavat alle 20-vuotiaat lapset.


MATKAT

Hallitus tekee erikseen toteamansa tarpeen mukaan tarkastusmatkoja yhdistyksen lomaosakemökeille.


TYÖEHTOSOPIMUS

Jäseniin sovelletaan Pron ja Viestinnän Keskusliitto ry:n välistä työehtosopimusta, joka uudistettiin neuvottelutuloksessa 23.11.2011 mainituin ehdoin. Sopimus on voimassa 1.10.2012–31.1.2017.


LOMAOSAKKEET JA MUUT JÄSENEDUT

Kiinteistö Oy Saaristolaisairisto (1/1-omistus)
Kiinteistö Oy Sirkan Raitio (1/6-osaomistus)
Kiinteistö Oy Lomailevi (1/2-osaomistus)
Kiinteistö Oy Alppihimos (3/13-osaomistus)

Tarpeen mukaan lomaosakkeiden vuokraushintoja tarkistetaan ja käyttöastetta nostetaan erilaisilla tarjouksilla. Kalusteiden ja laitteiden korvaushankintoja tehdään tarpeen mukaan. Jäsenillä on mahdollisuus vuokrata myös Pron ja MDU:n lomaosakkeita.
Muista jäseneduista tiedotetaan Pron ja MDU:n nettisivuilla.


HUOMIONOSOITUKSET

Merkkipäivänään 60 vuotta täyttävää jäsentä muistetaan yhdistyksen adressilla.
Oiva Toikan suunnittelemalla lasilinnulla muistetaan 50 vuotta täyttävää jäsentä, jos hänen jäsenyytensä on kestänyt yli vuoden.
Yhdistystä tukeneita yrityksiä ja muita yhteistyökumppaneita muistetaan joulukortilla.


TIEDOTTAMINEN

Toimintavuoden aikana lähetetään postitse yksi jäsentiedote. Lisäksi lähetetään sähköpostitiedotteita yhdysmiehille ja tarvittaessa työsuojeluvaltuutetuille sekä muille sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille.
Yhdistyksen nettisivujen ylläpidosta ja kehittämisestä sekä sivuilla tapahtuvasta tiedottamisesta vastaa Teppo Kosonen.


KOULUTUSTOIMINTA

Pron järjestämään koulutustoimintaan osallistuvat tarpeen mukaan yhdysmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja yhdistysvirkailijat. Koulutustarjonta on nähtävissä Proplus-sivuilla.
MDU:n koulutustapahtumiin voivat osallistua kaikki jäsenet.


KILPAILUTOIMINTA JA VIRKISTYSTAPAHTUMAT

Kilpailutoiminta
Jäseniä innostetaan osallistumaan kaikkeen Pron ja MDU:n järjestämään kilpailutoimintaan. Harkintansa mukaan yhdistys maksaa osallistumismaksun ja päivärahat.
Virkistystapahtumat
Jäseniä perheineen aktivoidaan osallistumaan Pron ja MDU:n järjestämiin virkistystapahtumiin. Tarvittaessa yhdistys järjestää yhteiskuljetuksen tapahtumiin.
Yhdistys järjestää jäsenilleen kolme tai neljä kulttuuri- ja virkistystapahtumaa.


MUU TOIMINTA

Yhdistys huolehtii Turussa, Uudenmaankatu 5:ssä sijaitsevan Pietari Waldin muistomerkin kunnossapidosta. Vastuuhenkilönä toimii yhdistyksen puheenjohtaja.

Turussa 25.3.2016

Pietari Waldin Kilta Pro ry:n hallitus
Ari Rantanen
Leena Ala-Nissilä
Anssi Kankare
Teppo Kosonen
Pasi Latvala
Tiia Nummi

Säännöt
(.pdf)
Edellisen vuoden
toimintakertomus
(.pdf)
Viimeinen jäsenkirje
(.pdf)
Matka- ja kulukorvaus-
lomake
(.pdf)
Ansiomitalin jakosäännöt
(.pdf)
Tietosuojaseloste-PWK
(.pdf)