Hopeasiipitoimintaa!

12.16.2016

Hopeasiivet tänään

Pietari Waldin Kilta Pron eläkeläisten – Hopeasiipien – yhteen kokoontuminen on siirtynyt kolmannelle vuosikymmenelle.

Perustava kokous pidettiin 29.10.1996. Varsinaiset kuukausikokoontumiset pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä tiistaina alkoivat helmikuussa 1997.

Uskon, että monet jakavat kanssani hämmästyksen siitä, miten nopeasti kaksi vuosikymmentä on kulunut ja miten valtavasti maailma on sen aikana muuttunut. On kuitenkin joitakin asioita myös entisellään. Odotamme yhä edelleen sitä suurta veikkausvoittoa. Samoin odotamme myös eläkeläisten oikeuksien samankaltaistamista ansiotyöhön nähden. Hallitukset vaihtuvat ja lupauksista huolimatta mitään ratkaisevaa ei tapahdu.

Kahden vuosikymmenen aikana Killan eläkeläisten lukumäärä on kasvanut melkoisesti. Kasvu ei kuitenkaan ole erikoisemmin näkynyt säännönmukaisesti kokoontuvan joukon määrässä, vaan perusrungon muodostavat alusta saakka mukana olleet kiltalaiset. Myös keskusteluaiheet ovat muuttuneet. Aina ei niinkään muistella menneitä työvuosia, vaan käydään keskustelua kuluneiden vuosikymmenien tapahtumista ja uusista näköpiirissä olevista asioista.

Aikanaan teimme päätöksen keskuudessamme siitä, että emme valitse mitään ”virkailijoita” johtamaan toimintaamme. Työnjohtajana en kuitenkaan ymmärrä näkemystä siitä, että joku joukko voi toimia niin, etteikö ole joku, joka hoitaa sovittuja asioita. Alussa onneksi kuitenkin ikään kuin kaikessa hiljaisuudessasovimme, että kiltaveljet Kari Eskola ja Atte Jalava yhteistyössä hoitavat käytännön puuhat. Kari teki vuosia merkittävää työtä kirjatessaan ja kuvatessaantapahtumiamme. Atte taas pyrki saamaan talouspuoltamme kuntoon sekä hoititiedotuspuolen, jotta olisimme oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa ”kaffemöötillämme. Nykyäänkin Atte vastaa “varainhankinnasta”, kun hän vetää veikkauspeliporukkaa. Päävastuu tapaamisten ja tapahtumien järjestelyissä on tällä hetkellä Jukka Naavalinnalla. Siis toimijoita tarvitaan edelleenkin.

Merkittävä on myös se eläkeläisjoukko, joka vuodesta toiseen on käynyt Killan yleisissä kokouksissa ja on ollut kiinnostunut järjestöelämästä. Toivottavasti voimme osaltamme tuoda positiivisia ajatuksia jatkossakin yhdistyksen toimintaan.

Jorma Suomi