Pietari Waldin Killan 100-vuotis historiikki

Painopisteessä Pietari Wald

Pietari Waldin Killan 100-vuotishistoriikki on poikkeuksellinen historiakirja. Kirja koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa on nimeltään Aikapeili. Se on fiktiivinen kertomus aikamatkasta Gutenbergin pajasta printtimedian aikakauteen, toisin sanoen vuodesta 1540 vuoteen 2010. Tarina on fiktiivinen, mutta kirjassa esiintyvät henkilöt ovat todellisia. Nuoret aikamatkaajat tapaavat heidät oikeassa ajassaan ja paikassaan. Kunkin aikakauden katu- ja työympäristöt on myös kuvattu sellaisina kuin ne historialähteistä on löydettävissä. Kirjan lopussa olevasta henkilöluettelosta löytyvät kaikki todelliset henkilöt. Sieltä puuttuu vain muutama nimi.

Tarina alkaa koululuokan yritysvierailulla vuonna 2007. Silloin oli meneillään viestintäalan valtakunnallinen imagohanke, jonka tarkoituksena oli saada nuoria kiinnostumaan alasta. Alan oppilaitosten hakijamäärät olivat uhkaavasti vähentyneet. Hankkeen aikana onnistuttiinkin lisäämään kiinnostusta. Imagohanke on päättynyt, eivätkä sen nettisivut enää ole käytettävissä, mutta Killan historiakirja voi toimia samalla tavalla, herättäen ja lisäten kiinnostusta perinteikästä alaa kohtaan.

Italian ja Saksan jälkeen tarina etenee pääasiassa Turun maisemissa. Tämä on luonnollista, koska Suomen ensimmäinen kirjapaino perustettiin nimenomaan Turkuun. Tarinasta voi toki poimia monta mielenkiintoista yksityiskohtaa myös Loimaan, Forssan, Salon ja Uudenkaupungin kirjapainojen historiasta. Viimeisten vuosikymmenten tapahtumat perustuvat Killan jäsenten antamiin tietoihin. Mielenkiintoisia tarinoita ovat kertoneet sekä Hopeasiipien eläkeläiset että työkiireidenkin vaivaamat nuoremmat aktiivijäsenet.

Kirjan toinen osa on nimeltään Pietari Waldin Kilta 100 vuotta. Mediaunionin Turun seudun osaston perustamisesta tuli 15.1.2010 kuluneeksi tasan 100 vuotta. Kirjan tässä osassa kerrotaan satavuotiaan yhdistyksen toiminnasta pääasiassa kuvien kautta. Mukana on katkelmia toimintakertomuksista Killan ensimmäisten vuosikymmenten ja viimeisen kymmenen vuoden ajoilta. Valokuvia on kerätty kiltalaisten henkilökohtaisista arkistoista ja etsitty Killan varastoista.

Pietari Waldin Kilta on aikaisemmin julkaissut neljä historiakirjaa. Ensimmäisen on koonnut Werner Heinonen. Turun Faktoriklubi 1910–1950, Piirteitä 40 vuoden taipaleelta, on julkaistu vuonna 1950. Toinen historiikki on julkaistu vuonna 1970. Sen on kirjoittanut Olavi Sarmio. Kaksi seuraavaa historiakirjaa on kirjoittanut Unto Meriläinen. Vuonna 1985 julkaistiin historiikki vuosilta 1970–1985 Killan täyttäessä 75 vuotta. Edellinen historiikki on vuosilta 1985–2000. Se on julkaistu vuonna 2002. Nämä historiakirjat täydentävät 100-vuotishistoriikin tietoja. Edellisessä kirjassa on mm. kattava esitys Killan ja sen jäsenten urheiluharrastuksista.

Historiakirjan työstäminen aloitettiin vuonna 2007, kun johtokunta nimesi toimikunnan sitä varten. Toimikunnan puheenjohtajana toimi kirjan kirjoittaja Hannele Kihlman sekä jäseninä Kaino Ahlroos, Lasse Tohmo, Kari Eskola ja Unto Meriläinen. Historiakirjatoimikunnan jäsenet keräsivät aineistoa ja kokoontuivat muutaman kerran suunnittelukokouksiin vuosina 2007–2009. Varsinainen kirjoittamistyö keskittyi Pietari Waldin Killan juhlavuoteen 2010. Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahasto myönsi Turun Sanomien nimikkorahastosta kahden kuukauden mittaisen apurahan kirjoittajalle työn syventämistä varten.

Painopisteessä Pietari Wald julkaistiin Killan 100-vuotisjuhlien yhteydessä 6.11.2010. Kirja jaettiin Killan jäsenille ja yhteistyökumppaneille. Kirja löytyy myös joistakin kirjastoista.