Tervetuloa
Pietari Waldin Killan
kotisivuille

PWK - mikä se on?

• PWK on lyhennys sanoista Pietari Waldin Kilta Pro ry, joka perustettiin Turussa vuonna 1910 alkujaan Turun Faktoriklubiksi. Sen tarkoitus oli olla ”yhdyssiteenä paikkakunnalla työskenteleväin työnjohtajain kesken graafillisella alalla, toimien Suomen Faktoriliiton osastona”. Nimenmuutos Pietari Waldin Kilta ry:ksi hyväksyttiin 31.1.1958. Pro lisättiin nimen perään 1.1.2014 alkaen, kun ammattiliittomme Mediaunioni MDU ry (alkujaan Suomen Faktoriliitto r.y.) muuttui ammatillis-aatteelliseksi yhdistykseksi ja sen edunvalvontatoiminta ja jäsenyhdistykset PWK mukaan lukien siirtyivät Ammattiliitto Pro ry:een.

• PWK:n tarkoituksena on toimia jäsentensä työolojen, palkkojen ja muiden työsuhteen ehtojen parantamiseksi, tasa-arvon edistämiseksi sekä heidän työmarkkina-asemansa vahvistamiseksi.

• PWK:n jäseniksi voidaan hyväksyä toimihenkilö-, esimies- ja asiantuntijatehtävissä viestintä- tai muulla tähän rinnastettavalla alalla työskentelevät henkilöt sekä heihin verrattavat palkansaaja-asemassa olevat ammatinharjoittajat.

• PWK:n kotipaikka on Turku ja toiminta-alue Lounais-Suomi, mutta osa noin 90 jäsenestä asuu muualla Suomessa.

• Ammattiliitto Pro on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:n jäsenliitto ja neuvottelee alan toimihenkilöiden valtakunnallisesti yleissitovista työehtosopimuksista Viestinnän Keskusliitto ry:n kanssa.

• Jäsenmaksu on 1,25 % kaikesta veronalaisesta palkkatulosta, joista maksetaan eläke- ja sosiaaliturvamaksut. Ennakkoveron alaista palkkatuloa ovat myös luontoisedut, lomarahat ja lomakorvaukset sekä irtisanomisajan palkat. Jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen ja sisältää myös työttömyyskassan jäsenmaksun.

• Vuosittainen virallinen tilaisuus on vuosikokous helmi-maaliskuussa. Lisäksi järjestetään mm. kulttuuri- ja liikuntatapahtumia, tutustumiskäyntejä, koulutustilaisuuksia ym. jäsenkunnan aktivoimiseen suunnattua vapaa-ajantoimintaa.

• PWK:n toimintaa johtaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 4-10 muuta jäsentä.

• Jäsenten vuokrattavissa ovat Airiston matkailukeskuksessa sijaitseva mökki, Levi-tunturin Mediamaja-kelohonkamökistä puolet Viestinnän Pro omistaessa toisen puolen.

• Lisäksi PWK:n jäsenet voivat vuokrata Mediaunionin Levi-tunturilla, Sastamalan Ellivuoressa ja Nilsiän Tahkovuorella sijaitsevia mökkejä sekä Ammattiliitto Pron eri puolilla Suomea ja ulkomailla sijaitsevia vapaa-ajanviettokohteita.

• PWK:n jäsenillä on työelämäturvan lisäksi Ammattiliito Pron kustantama vapaa-ajan matkustaja- ja tapaturmavakuutus, ammatillinen vastuuvakuutus sekä liittoturvavakuutus järjestötehtävissä.

• PWK, Ammattiliitto Pro ja Mediaunioni tarjoavat runsaasti jäsenetuja, joita kannattaa ehdottomasti käyttää. Siten saat parhaan ”tuoton” jäsenmaksuillesi.

• Lisätietoja PWK:sta, Ammattiliitto Prosta, Mediaunionista ja niiden jäseneksi liittymisestä sekä jäseneduista saat hallituksen jäseniltä, työpaikkojen yhdysmiehiltä ja em. yhdistysten nettisivuilta.

Hallitus